Journal cover Journal topic
Journal of Sensors and Sensor Systems An open-access peer-reviewed journal
Journal topic

Journal metrics

CiteScore value: 3.5
CiteScore
3.5
SNIP value: 1.108
SNIP1.108
IPP value: 1.89
IPP1.89
SJR value: 0.434
SJR0.434
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 18
Scimago H
index
18
h5-index value: 15
h5-index15

Volume 6, referees

Volume 6, referees

Copernicus Publications and the Chief Editors of JSSS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 6, 2017.
 • Knut E. Aasmundtveit
 • Juan José Aguilar
 • Frank Arendt
 • Jörg Auge
 • Michael Baldauf
 • Manuel Bastuck
 • Siegfried Bauer
 • Thomas Becker
 • Robert Bjorklund
 • Sywert Brongersma
 • Jean-Francois Brouckaert
 • Jerome BRUNET
 • Paul Bueschel
 • Haishan Cao
 • Marco Carminati
 • Lucio Cinà
 • Jürgen Czarske
 • Giulio d'Emilia
 • Roger De Souza
 • Franz L. Dickert
 • Sven Eckert
 • Michael Ehrhardt
 • laura fabbiano
 • Carles Ferrer Ramis
 • Andreas Fischer
 • Holger Fritze
 • Thomas Fröhlich
 • Toshio Furukawa
 • Maryna Galovska
 • Jian Gao
 • Günter Gauglitz
 • Stéphane Guerrier
 • Michel Guillaume
 • Notni Gunther
 • Johannes Gürtler
 • Tobias Haist
 • Uwe Hampel
 • Yuki Hasegawa
 • Tino Hausotte
 • Peter Haußmann
 • Bernd Henning
 • Martin Hoffmann
 • Ying Huang
 • Jacopo Iannacci
 • Noriya Izu
 • Bernhard Jakoby
 • Kourosh Kalantar-zadeh
 • Olfa Kanoun
 • Ruediger Kessel
 • Reinhard Klambauer
 • Karin Kniel
 • Alexander Koch
 • Heinz Kohler
 • Bernd Köhler
 • Thomas Kürner
 • Armin Lambrecht
 • Peter Lehmann
 • Gengchen Liu
 • Eduard Llobet
 • Jian LU
 • Jiang Lu
 • Ralf Lucklum
 • Marcus Magnor
 • Lei Mai
 • Uwe Marschner
 • Milena Martarelli
 • Ralf Moos
 • Gerhard Mueller
 • Sami Myllymäki
 • Jean Paulo Nakatu Longo
 • Norbert Neumann
 • Thoralf Noack
 • Naoyoshi Nunotani
 • Stefan Palzer
 • Ravi Patel
 • Franco Pavese
 • Ulrich Platt
 • Donatella Puglisi
 • Christian-Robert Raddatz
 • Lutz Rauchhaupt
 • Jens Rautenberg
 • Sebastian Reinecke
 • Gustavo Rivas
 • Tomasz Rogalski
 • JOSE-LUIS SANCHEZ-ROJAS
 • Bilge Saruhan-Brings
 • Tilman Sauerwald
 • Thilo Sauter
 • Klaus Schierbaum
 • Ulrich Schmid
 • Robert Schulze
 • Dieter Schwarzenau
 • Marco Schüler
 • Andreas Schütze
 • Volker Sick
 • Arumugam Sureshkumar
 • Alexander Tempelhahn
 • Gui Yun Tian
 • Hoc Khiem Trieu
 • Rainer Tutsch
 • Robert Täschner
 • Gaetano Vacca
 • Danny van Noort
 • Vladimir Vashook
 • Marina Voinova
 • Friedemann Völklein
 • Tobias Waber
 • Thorsten Wagner
 • Steven Wagner
 • Roland Werthschützky
 • Sebastian Wöckel
 • Jürgen Wöllenstein
 • Bernhard Zagar
 • zdenek zelinger
 • yi zhang
 • Fan Zhou
 • Zhenggan Zhou
 • Yong Zhu
 • Jens Zosel
CC BY 4.0

Publications Copernicus